Co z tym populizmem? Zaproszenie na dyskusję z udziałem Bernarda Guetty

Zapraszamy na debatę z udziałem Bernarda Guetty (posła do Parlamentu Europejskiego) i Jarosława Kuisza (redaktora naczelnego „Kultury Liberalnej”) na temat perspektyw dla środkowoeuropejskich populizmów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Punktem wyjścia będzie wydana w tym roku książka Bernarda Guetty „Populizm w cieniu Habsburgów”. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Krzyżanowską (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji)

Czy obserwujemy wzrost czy spadek tendencji populistycznych w naszej części Europy i na świecie? To będzie naczelny temat piątkowej debaty.

Spotkanie odbędzie się 15 lipca o godz. 14 na Facebooku wydawnictwa Universitas oraz „Kultury Liberalnej”.